Leon de Bruin | Philosophy | Art

Welkom
LdB Art
Activiteiten

Schilderijen
Contact

English'Niemand kan doof blijven voor het feit dat in het kunstwerk, waarin een wereld opengaat,
niet alleen iets zinvols wordt ervaren dat voorheen niet werd gekend,
maar dat met het kunstwerk zelf iets nieuws ontstaat.
Het is niet alleen het blootleggen van een waarheid, maar het is zelf een gebeurtenis'

(Gadamer, in zijn inleiding op Heidegger's 'De oorsprong van het kunstwerk')